Belastingrecht

Belastingrecht

Bij een geschil tussen een particulier en de Belastingdienst, kan deskundige rechtsbijstand van groot belang zijn. Bijvoorbeeld over toeslagen of een aanslag inkomstenbelasting. De affaire inzake de kinderopvangtoeslag heeft dit pijnlijk duidelijk gemaakt. Tegen een besluit van de Belastingdienst waar u het niet mee eens bent, dient binnen zes weken bezwaar te worden gemaakt. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst ten onrechte toeslagen van u terugvordert of als u een te hoge aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen. Indien de Belastingdienst uw bezwaar ongegrond verklaart, kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Een advocaat is bij het instellen van bezwaar of beroep niet verplicht, maar deze weet meestal wel de vinger op de zere plek te leggen. Een gedegen financiële en fiscale basis is in veel procedures tegen de Belastingdienst noodzakelijk om succes te behalen. Indien u een gespecialiseerd advocaat inschakelt, wordt de kans op succes dan ook een stuk groter.

 

Ook als u slachtoffer bent van de toeslagenaffaire is het verstandig om de hulp en bijstand van een deskundig advocaat in te schakelen. Dit geldt ook als u reeds compensatie heeft aangeboden gekregen. Deze bijstand wordt volledig vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Procederen in het belastingrecht is echt specialistenwerk en het is verstandig hiervoor een fiscaal geschoolde advocaat in de arm te nemen.

 

Neem contact op met advocaat mr. Rogier Kamphuis als u meer wilt weten over de diensten van Claves Advocaten op het gebied van het belastingrecht.