Wat doet Claves Advocaten?

Arbeidsrecht

Geschillen op de werkvloer komen helaas veel voor. Er volgt mogelijk een ontslag of u bent al ontslagen. Of uw werkgever twijfelt aan uw ziekmelding of vindt dat u meer kunt werken.

 

Ook als werkgever is het verstandig tijdig juridisch advies in te winnen bij een (dreigend) juridisch conflict. Heldere arbeidsovereenkomsten voorkomen problemen op de lange termijn. Laat uw (model)contracten dus opstellen of nalopen door een van onze advocaten. Ook als een werkgever en werknemer in goed overleg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst willen komen is deskundig advies onmisbaar. Claves Advocaten kan u bijstaan en meestal kan de advocaat voorkomen dat het tot een rechtszaak komt.

Belastingrecht

Bij een geschil tussen een particulier en de Belastingdienst, zoals over toeslagen of een aanslag inkomstenbelasting, kan deskundige rechtsbijstand van groot belang zijn. Tegen een besluit van de Belastingdienst waar u het niet mee eens bent dient binnen zes weken bezwaar aangetekend te worden. Indien er een ongunstige beslissing op bezwaar volgt kunt u binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Een advocaat is bij het instellen van bezwaar of beroep niet verplicht, maar deze weet meestal wel de vinger op de zere plek te leggen. Daarmee wordt de kans op succes een stuk groter. Procederen in het belastingrecht is echt specialistenwerk en het is verstandig hiervoor een fiscaal geschoolde advocaat in de arm te nemen. Claves advocaten kan u hierbij van dienst zijn.

Bijstandszaken

Wanneer u aangewezen bent op een bijstandsuitkering is het voor u en uw gezin van groot belang dat dit snel en goed geregeld wordt. Als uw aanvraag om een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet is afgewezen dan kunt u daartegen bezwaar maken. Vaak is rechtsbijstand van een advocaat dan mogelijk. Ook als u het niet eens bent met de stopzetting van uw uitkering kan een advocaat u bijstaan. Soms is het nodig dat een advocaat spoedprocedure start om te zorgen dat u nog wel voldoende geld hebt om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. In al deze kwesties kunt u bij de bijstandsadvocaten van Claves Advocaten terecht.

Consumentenrecht

Iedereen krijgt ermee te maken. U koopt een product maar dat voldoet niet aan de verwachtingen die u mag hebben. Wanneer de verkoper u niet helpt om daarvoor een goede oplossing te vinden en het gaat om een flinke aanschaf kan het soms nodig zijn een advocaat in te schakelen. Meestal zal het niet nodig zijn om de stap naar de rechter te zetten en kan er alsnog een regeling getroffen worden. Mocht dat echt niet lukken, dan kan Clavesu bijstaan om via de rechter alsnog uw recht halen.

Huurrecht

Wanneer u een woning of bedrijfsruimte huurt of verhuurt kunnen er in de loop der tijd geschillen ontstaan over de invulling of uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld over (achterstallig) onderhoud, betalingsachterstanden of opzegging van het huurcontract. Van beide kanten zijn de belangen groot en is vaak snel handelen vereist. Wacht niet tot het te laat is en schakel tijdig een advocaat in. Claves Advocaten heeft diverse advocaten die u hierin kunnen bijstaan.

Jeugdrecht

Kinderen kunnen in een situatie terechtkomen waar ingrijpen noodzakelijk wordt. Een rechter kan beslissen dat een kind onder toezicht gesteld moet worden of zelfs uit huis geplaatst moet worden. Of u dreigt als ouders het gezag over uw kind kwijt te raken. Ook kan het zijn dat uw kind, als dader of slachtoffer, betrokken raakt bij een strafzaak. Goede rechtsbijstand door een advocaat is dan van groot belang. In al deze gevallen kan Claves Advocaten u met raad en daad bijstaan.

Letselschade

Het kan iedereen gebeuren. Een verkeersongeval, een ongeluk op de werkvloer,  een hondenbeet. Maar nu is het u daadwerkelijk overkomen. En het is niet uw schuld. Als iemand anders uw letsel veroorzaakt heeft, kunt u uw schade meestal vergoed krijgen. Uw focus ligt op beter worden, maar er is ook veel te regelen. De afwikkeling van uw schade is voor u van groot belang en is echt specialistenwerk. Claves Advocaten neemt het gehele traject van u over en de advocaat zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Ondernemingsrecht

Als (startend) ondernemer in het MKB heeft u te maken met complexe wet- en regelgeving.

Als u als ondernemer betrokken raakt bij een gerechtelijke procedure, dan kan Claves Advocaten u bijstaan voor de rechter. U heeft bijvoorbeeld een dagvaarding ontvangen van uw huidige of voormalige compagnon/zakenpartner, van uw bank of particuliere geldschieter of van de eigenaar van het pand waarin u uw restaurant uitbaat.

Neem contact op met advocaat mr. F.S. van Steenbergen als u meer wilt weten over de diensten van Claves Advocaten op het gebied van het ondernemingsrecht/handelsrecht.

Voorafgaand aan de werkzaamheden bespreekt hij met u de kosten van de rechtsbijstand, waaronder het geldende uurtarief. Soms is door de overheid gefinancierde rechtshulp mogelijk. Bijvoorbeeld als er sprake is van acute geldnood en een geschil dat het voortbestaan van uw bedrijf (eenmanszaak of v.o.f.) bedreigt. Ook op die ‘pro deo’ optie wordt dan uiteraard bij aanvang gewezen.

Personen- en familierecht

Veel mensen krijgen op enig moment in hun leven te maken met problemen rondom het verbreken van een relatie. Er is dan veel te regelen en het lukt niet altijd om dat in goede harmonie met uw ex-partner te doen. Als u denkt er samen uit te kunnen komen kunt u één advocaat in de arm nemen. Het kan ook voorkomen dat u al uit elkaar bent maar het door gewijzigde omstandigheden nodig is om nieuwe afspraken te maken. Bijvoorbeeld door een verhuizing, een nieuw huwelijk of het verlies van een baan. Goede begeleiding en vastlegging van afspraken met hulp van een kundige advocaat zorgt ervoor dat verdere problemen voorkomen kunnen worden. Claves Advocaten kan u in het gehele traject bijstaan.

Schuldsanering (WSNP)

Bent u ten onrechte niet toegelaten tot de WSNP, wordt er een verlening gevraagd of krijgt u mogelijk geen schone lei? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen om u bij te staan tijdens de zitting en te bezien wat er voorafgaand aan deze zitting nog te repareren valt. Onze advocaten staan door heel Nederland mensen bij die problemen hebben met het WSNP-traject. Neem direct contact op met ons advocatenkantoor.

Strafrecht

Wanneer u als verdachte wordt gezien bij een misdrijf zult u te maken krijgen met de politie, het openbaar ministerie en de strafrechter. Soms krijgt u een zogenaamde piket-advocaat toegewezen. U houdt echter het recht om uw eigen advocaat te kiezen. Goede rechtsbijstand van een advocaat is van belang in het gehele traject. Wanneer u wordt vrijgesproken is het vaak mogelijk een schadevergoeding te krijgen. Als u wordt veroordeeld bij de rechtbank bespreekt uw advocaat de mogelijkheden voor een hoger beroep. Het kan ook zijn dat u als slachtoffer uw schade wilt verhalen op de dader. Dat kan door uw claim in te dienen in de strafzaak. Als u letsel heeft opgelopen heeft u vaak recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat. Ook daarbij kan Claves Advocaten u van dienst zijn.