Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Geschillen op de werkvloer komen helaas veel voor. Onenigheid tussen leidinggevende en werknemer, vragen over het functioneren van een werknemer. Er kan al snel escalatie optreden. Wanneer een werknemer of werkgever niet goed op de hoogte is van het arbeidsrecht, kunnen er (dure) vergissingen worden gemaakt. De werkgever wil een werknemer ontslaan, een werknemer wordt geconfronteerd met de wens van een werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zo zijn er talloze geschillen denkbaar.

 

Zowel voor werknemers als voor werkgevers is het verstandig tijdig juridisch advies in te winnen bij een (dreigend) juridisch conflict. Wanneer u tijdig hulp inschakelt kan escalatie wellicht worden voorkomen.  Heldere arbeidsovereenkomsten voorkomen problemen op de lange termijn. Laat uw (model)contracten dus opstellen of nalopen door één van onze advocaten. Ook als u met uw werkgever of werknemer in goed overleg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wil komen is deskundig advies onmisbaar. Als werknemer is het wijs om een voorstel van uw werkgever om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen altijd nakijken door een advocaat. Dan weet u zeker dat er recht wordt gedaan aan uw situatie en dat u later niet in problemen komt. Bijvoorbeeld met UWV of de fiscus. Claves Advocaten kan u bijstaan en meestal kan de advocaat voorkomen dat het tot een rechtszaak komt.

 

Neem contact op met advocaat mr. Ralph van den Hoek als u meer wilt weten over de diensten van Claves Advocaten op het gebied van het arbeidsrecht.

VAAN logo Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland | Claves Advocaten