Bijstandszaken

Bijstandszaken

Wanneer u aangewezen bent op een bijstandsuitkering is het voor u en eventueel uw gezin van groot belang dat dit snel en goed geregeld wordt. Als uw aanvraag om een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet is afgewezen dan kunt u daartegen binnen zes weken bezwaar maken. Vaak is kosteloze rechtsbijstand van een advocaat dan mogelijk. Ook als u het niet eens bent met de stopzetting of terugvordering van uw uitkering kan één van onze advocaten u bijstaan. Bijvoorbeeld als de gemeente vindt dat u moet solliciteren terwijl u dat niet kunt of omdat de gemeente meent dat u samenwoont terwijl dat niet zo is. Soms is het nodig dat een advocaat een spoedprocedure start om te zorgen dat u nog wel voldoende geld hebt om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. In al deze kwesties kunt u bij de advocaten in bijstandszaken van Claves Advocaten terecht.

 

Neem contact op met advocaat mr. Menno de Jongh of mr. Rogier Kamphuis als u meer wilt weten over de diensten van Claves Advocaten op het gebied van bijstandszaken.