Wat kost Claves Advocaten?

Advocaat gefinancierde rechtsbijstand

Mensen met een laag inkomen of een uitkering komen meestal in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp. In dat geval wordt door uw advocaat een zogenoemde ’toevoeging’ aangevraagd. U zult ook bij een toevoeging wel wat zelf moeten betalen. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Soms is het mogelijk dat u de kosten van de eigen bijdrage voor uw advocaat terugkrijgt van de gemeente. Niet alle mogelijke kosten worden door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor het inschakelen van deskundigen of griffierechten bij het voeren van een gerechtelijke procedure. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand door uw advocaat kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Advocaat via rechtsbijstandsverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft zal een medewerker van uw verzekeraar uw zaak in eerste instantie in behandeling nemen. Als er een gerechtelijke procedure gevoerd gaat worden heeft u echter altijd het recht om uw eigen advocaat te kiezen. U hoeft dus niet in te stemmen met het inschakelen van een door uw verzekeraar aangewezen advocaat. Geef het bij uw advocaat gelijk aan als u een rechtsbijstandsverzekering heeft die mogelijk dekking biedt. Claves Advocaten kan voor u de dossierovername regelen.

Advocaat zelf betalen

Als de kosten niet op een andere manier gedekt worden zal Claves Advocaten een uurtarief hanteren. Soms is het mogelijk om met uw advocaat een vaste prijsafspraak te maken. Hierover maakt uw advocaat vooraf met u duidelijke afspraken. Ook kan u in bepaalde gevallen (een deel) van uw gemaakte advocaatkosten vergoed krijgen. Bijvoorbeeld als u een gerechtelijke procedure wint en de rechter een proceskostenveroordeling toekent. In letselschadezaken kost de rechtsbijstand van een advocaat u in beginsel niets zodra de aansprakelijkheid door een verzekeraar is erkend. De advocaatkosten worden in dat geval rechtstreeks bij de verzekeraar in rekening gebracht.