Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychische of psychiatrische problemen kunnen er soms toe leiden dat iemand gedwongen opgenomen en/of behandeld moet worden. Dit gebeurt op grond van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Dit is vaak erg ingrijpend voor de betrokkene en de naasten. Als een maatregel langer duurt dan enkele dagen, wordt de zaak altijd aan de rechter voorgelegd. In deze procedure heeft de betrokkene recht op gratis bijstand van een advocaat.

 

Neem contact op met advocaat mr. Menno de Jongh als u meer wilt weten over de diensten van Claves Advocaten op het gebied van het psychiatrisch patiëntenrecht.