Menno de Jongh

Advocaat

06 517 571 00

mr. Menno J. de Jongh

Menno de Jongh heeft gewerkt als senior bijstandsconsulent bij een grote gemeente in de regio. Daarna heeft hij 10 jaar als jurist voor een kleinere gemeente gewerkt. In 2009 heeft Menno de master civiel recht afgerond aan de Universiteit Leiden. Hij heeft in 2010 de overstap naar de advocatuur gemaakt en 8 jaar lang gewerkt bij een middelgroot advocatenkantoor in Leiden. In 2018 richtte hij met vier partners Claves Advocaten op.

 

Met zijn jarenlange achtergrond als jurist bij de gemeente is Menno volledig thuis in het bestuursrecht. Dat hij de werkwijze van de gemeente uit eigen ervaring kent is daarbij een groot voordeel. Hij houdt zich bezig met zaken op het gebied van (bijstands)uitkeringen, maar ook met bredere bestuursrechtelijke geschillen, bijvoorbeeld op het vlak van woonruimteverdeling.

 

Ook verleent Menno hulp aan mensen met problemen op het vlak van het huurrecht van woonruimte.

 

Daarnaast staat hij mensen bij op het gebied van strafrecht, zowel minder- als meerderjarigen.

 

Menno verleent bijstand aan mensen die te maken krijgen met gedwongen zorg zoals opname in een instelling en/of gedwongen behandeling.

 

Tot slot maakt hij deel uit van het WSNP-team, waar hij mensen helpt die het wettelijk schuldsaneringstraject doorlopen en geen schone lei dreigen te krijgen.

 

Menno is al jarenlang plaatsvervangend voorzitter van het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van de Hogeschool Leiden. Daarnaast is hij voorzitter van het Leidse Broodfonds De Burcht.

 

Menno is te bereiken via het algemene telefoonnummer van Claves Advocaten 071 – 529 29 99, zijn mobiele nummer 06 – 517 571 00 of via mail op dejongh@clavesadvocaten.nl

Menno staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op de gebieden Strafrecht, Huurrecht en Algemene Praktijk (civiel recht en bestuursrecht). Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.