mr. Thirza K. Dik

Advocaat

mr. Thirza K. Dik

Thirza Dik is in 2001 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie werkte zij een aantal jaren bij een grote verzekeraar. Na haar afstuderen heeft ze enkele jaren als bezwaar- en beroepsjurist bij UWV gewerkt, waar zij veel proceservaring opdeed bij rechtbank door het hele land, alsmede de Centrale Raad van Beroep.

 

In 2005 is Thirza als advocaat beëdigd en aan de slag gegaan bij een advocatenkantoor te Voorburg. Daar was zij grotendeels werkzaam op het gebied van personenschade, waarbij zij zowel voor slachtoffers als voor verzekeraars optrad. In 2011 heeft zij de stap naar het zelfstandig ondernemerschap gemaakt en was zij werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor in Leiden. In 2018 richtte zij met vier andere partners Claves Advocaten te Leiden op.

 

In 2016 rondde Thirza de Grotius opleiding Personenschade af en is lid van de specialisatievereniging voor letselschade advocaten (de LSA). Daarnaast is zij lid van de Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA), opgericht door en voor advocaten en artsen werkzaam op het gebied van letselschade aan de zijde van de slachtoffers.

 

Het overgrote deel van Thirza’s praktijk betreft zaken op het gebied van letselschade. Zij treed niet langer op voor verzekeraars maar staat enkel nog particuliere partijen bij die letsel hebben opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is. Zoals mensen die letselschade hebben opgelopen door een verkeersongeval of door een incident op de werkvloer. Maar ook mensen die slachtoffer zijn van geworden van mishandeling of een zedenmisdrijf helpt Thirza om in het strafproces een verzoek tot schadevergoeding in te dienen.

 

Naast zaken op het gebied van letselschade verleent Thirza ook hulp aan mensen in geschillen over aansprakelijkheid zonder letsel en verzekeringsrechtelijke kwesties. Ten slotte is zij actief op het gebied van de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) wanneer de schone lei op het spel staat.

 

Thirza is te bereiken via het algemene telefoonnummer van Claves Advocaten 071-5292999 of via mail op dik@clavesadvocaten.nl

 

Thirza staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op de gebieden Letselschade en Verbintenissenrecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

 

Logo LSA Letselschade Advocaten | Claves Advocaten     logo