Wie is Claves Advocaten?

Onze Advocaten

NinavanAmsterdam

Advocaat

mr. Nina van Amsterdam

Nina heeft haar rechtenstudie gevolgd aan de Universiteit Leiden en is afgestudeerd in de hoofdrichtingen civiel recht en strafrecht. Tijdens haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren. Ook heeft zij meegewerkt aan het onderzoek naar de gevolgen van detentie op de levensloop van ex- gedetineerden. Na afronding van haar studie is zij beëdigd als advocaat en direct aan de slag gegaan bij een advocatenkantoor in Leiden. Nina sloot zich in 2019 als partner aan bij Claves Advocaten.

Nina treedt als advocaat op in strafzaken. Daarnaast houdt zij zich bezig met het personen-en familierecht (waaronder uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling) en staat zij mensen bij op het gebied van de WSNP.

Thirza staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op de gebieden Letselschade en Verbintenissenrecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

Advocaat

mr. Thirza K. Dik

Thirza is in 2001 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie werkte zij bij een grote verzekeraar. Na haar afstuderen heeft ze enkele jaren als jurist bij UWV gewerkt, waar zij veel proceservaring opdeed. In 2005 is Thirza als advocaat beëdigd. Sindsdien heeft ze bij diverse advocatenkantoren gewerkt. In 2018 richtte zij met vier partners Claves Advocaten op.

Het grootste deel van Thirza’s praktijk betreft zaken op het gebied van letselschade. Zij rondde de specialisatieopleiding Grotius Personenschade af. Thirza staat ook mensen bij in geschillen over aansprakelijkheid zonder letsel en verzekeringsrecht. Ten slotte is zij als advocaat actief op het gebied van WSNP. Thirza is lid van de LSA, de specialisatievereniging voor letselschadeadvocaten, en de WAA, de Werkgroep Artsen Advocaten.

     logo

Ralph staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op de gebieden Arbeidsrecht en Personen- en familierecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

Advocaat

mr. Ralph W. van den Hoek

Ralph van den Hoek is in 2005 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie is hij gemeenteraadslid geweest in de gemeente Oegstgeest. In 2006 is hij als advocaat beëdigd en heeft hij gewerkt bij diverse advocatenkantoren in Leiden. Met vier partners is hij in 2018 gestart met Claves Advocaten. Ralph is als advocaat actief op het gebied van arbeidsrecht en personen- en familierecht. In het arbeidsrecht staat hij zowel werknemers als werkgevers bij. Ralph volgde de postacademische opleiding Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en is lid van de specialisatievereningen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en HvAA (Haagse vereniging Arbeidsrecht Advocaten). Daarnaast heeft Ralph jarenlange ervaring op het gebied van familierechtelijke kwesties.

 

Menno staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op de gebieden Strafrecht en Algemene praktijk. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

Advocaat

06 517 571 00

mr. Menno J. de Jongh

Menno heeft gewerkt als senior bijstandsconsulent bij een grote gemeente. Daarna heeft hij 10 jaar als jurist voor een kleinere gemeente gewerkt. In 2009 heeft Menno de master civiel recht afgerond aan de Universiteit Leiden. Hij heeft in 2010 de overstap naar de advocatuur gemaakt en in 2018 richtte hij met vier partners Claves Advocaten op.

Met zijn jarenlange achtergrond als jurist bij de gemeente is Menno thuis in het bestuursrecht. Hij houdt zich als advocaat bezig met zaken op het gebied van sociale zekerheid (waaronder bijstandszaken), maar ook met bredere bestuursrechtelijke geschillen. Menno is plaatsvervangend voorzitter van het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van de Hogeschool Leiden. Menno staat daarnaast mensen bij op het gebied van strafrecht en WSNP.

Rogier staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op de gebieden Strafrecht en Algemene praktijk. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

Advocaat

06 248 610 37

mr. Rogier A. Kamphuis

Rogier is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de master fiscaal recht. Tijdens en na zijn studie heeft hij een aantal jaren als belastingadviseur gewerkt bij twee internationale kantoren op het gebied van accountancy en consultancy. In 2011 is Rogier als advocaat beëdigd en in 2018 richtte hij met vier partners Claves Advocaten op.

Rogier houdt zich binnen ons advocatenkantoor met name bezig met strafrecht, belastingrecht en zaken op het gebied van sociale zekerheid (waaronder bijstandszaken). Ook houdt hij zich bezig met WSNP-zaken.

Frank staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op het gebied Algemene praktijk (civiel recht en bestuursrecht). Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Advocaat

mr. Frank S. van Steenbergen

Frank van Steenbergen studeerde in 2009 af aan de Universiteit Leiden met als specialisatie ondernemingsrecht en cum laude beoordeling op pleitvaardigheden. Tijdens zijn studie heeft hij de minor Bedrijfswetenschappen gevolgd. Hierdoor is meer inzicht ontstaan in ‘de mens’ achter alle wetten en regels. Hierna heeft Frank ruim 5 jaar als advocaat bij een groot regionaal advocatenkantoor gewerkt binnen het team ondernemingsrecht. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan in het voeren van rechtszaken, onder meer over handelsgeschillen. In 2017 koos Frank voor het zelfstandig ondernemerschap en sinds 2019 is hij partner bij Claves Advocaten.

Naast advocaat is Frank ook gekwalificeerd docent. In die hoedanigheid heeft hij met veel plezier twee jaar lang colleges en werkgroepen gegeven bij de opleiding HBO Rechten aan de Hogeschool Leiden op het vlak van (onder meer) huurrecht, goederenrecht, insolventierecht en pleitvaardigheden.

Als advocaat staat Frank zowel bedrijven als particulieren bij. Hij adviseert en procedeert binnen het ondernemingsrecht, vastgoedrecht en beslag- en executierecht. Daarnaast is Frank actief op het gebied van het huurrecht (zowel woonruimte als bedrijfsruimte) en consumentenrecht. Ten slotte behandelt Frank zaken op het gebied van de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen), wanneer de schone lei voor mensen op het spel staat.

Alex staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op de gebied Strafrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Advocaat

06 243 519 84

mr. Alex P. Stipdonk

Alex studeerde in 1996 af aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie werkte hij een aantal jaren voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waar hij veel proceservaring opdeed. In 2001 is hij beëdigd als advocaat en was hij jarenlang werkzaam op een kantoor in Alphen aan den Rijn. In 2009 sloot hij zich als partner aan bij een advocatenkantoor in Leiden en in 2018 richtte hij met vier partners Claves Advocaten op.

Alex is al jarenlang gespecialiseerd in het strafrecht. Hij verleent als advocaat zowel aan minderjarigen als volwassenen rechtsbijstand op alle voorkomende gebieden van het strafrecht. Hij is lid van de specialisatievereniging HVJA (Haagse Vereniging Jeugdrecht Advocaten). Alex behandelt daarnaast zaken op het gebied van de WSNP.