Letsel opgelopen door een ander? Hopen dat de dader een (aansprakelijkheids)verzekering heeft!

Door Noa van Rijswijk.

Ongelukjes zitten in een klein hoekje. Denk aan de omgestoten vaas van uw kennis, een uitglijder of een aanrijding bij een voorrangsweg. Zulke ongelukken gebeuren over het algemeen niet expres, maar de gevolgen van het ongeluk moeten wel opgevangen worden. Bij de omgestoten vaas zal er een kleine (schade)vergoeding aan te pas komen, maar bij een aanrijding in het verkeer kan de schade al snel hoog oplopen, zeker als er letsel is ontstaan. Als u de veroorzaker bent van andermans letsel, kan het zijn dat u de schade van deze persoon zélf moet vergoeden. Het is belangrijk om u voor te bereiden op deze scenario’s en daarvoor de juiste verzekering af te sluiten.

Jaarlijks nemen verzekeraars circa 65 000 letselschadezaken in behandeling[1]. Letselschade kan in verschillende situaties ontstaan, zoals een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of in situaties van sport en spel. Met letselschade wordt gedoeld op de materiële en immateriële schade die wordt opgelopen door lichamelijk en/of geestelijk letsel.

Zodra letselschade optreedt, worden verschillende verzekeringen van belang. Wanneer het gaat om een verkeersongeluk waarbij een motorvoertuig betrokken is, zal de schade die daaruit voortvloeit moeten worden vergoed door de WAM-verzekeraar van de veroorzaker. Een denkfout die door vele mensen wordt gemaakt is het door elkaar halen van een WA(M)-verzekering met een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Hieronder zal het verschil tussen beide verzekeringen worden toegelicht.

WA(M)-verzekering

De WAM-verzekering is een verplichte verzekering die u af moet sluiten als u met een motorrijtuig aan het verkeer deelneemt. De afkorting WAM staat voor de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. De WAM-verzekering wordt in de volksmond vaak aangeduid als “WA-verzekering”. Deze verzekering geldt echter uitsluitend voor de schade die door uw motorvoertuig in het verkeer aan derden is toegebracht. De ‘M’ brengt dus met zich mee dat deze verzekering géén andere schade dekt dan dat. Als een (elektrische) fietser bijvoorbeeld schade veroorzaakt aan een andere verkeersdeelnemer, zoals een auto, voetganger of andere fietser, is deze schade niet gedekt onder een WAM-verzekering van één van de betrokkenen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Veel mensen realiseren zich niet dat zij ook aansprakelijk gesteld kunnen worden als zij per ongeluk schade bij een ander veroorzaken. Een AVP dekt schade die u bij een ander veroorzaakt als persoon en waarvoor u aansprakelijk kunt worden gehouden. U bent bijvoorbeeld al snel aansprakelijk voor letselschade die u met uw (elektrische) fiets heeft veroorzaakt aan de bestuurder van een bromfietser, bijvoorbeeld door per ongeluk geen voorrang te verlenen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ook wel AVP genoemd, is een verzekering die u bescherming biedt tegen de risico’s van aansprakelijkheid in uw particuliere hoedanigheid.

Indien u beschikt over een AVP bent u verzekerd voor schade die u (en vaak ook uw gezinsleden en huisdieren) onbedoeld veroorzaakt. Zulke schade kan bestaan uit letselschade, aan een ander toegebracht, maar ook materiële schade, aan spullen van een ander toegebracht.

Indien u geen AVP heeft, zal de schade verhaald worden op u en zult u zelf op moeten draaien voor de kosten ten gevolge van de toegebrachte schade. Deze kosten kunnen hoog oplopen, denk aan medische kosten, huishoudelijke hulp en schade door het verlies aan inkomen, re-integratiekosten en smartengeld.

De dekking verschilt per verzekeraar, zowel qua hoogte van het bedrag als de specifieke varianten van aansprakelijkheid. Het is belangrijk om bij wijzigingen in uw gezinssituatie te controleren of uw verzekering daar nog op aansluit. Zo kan het zijn dat u als alleenstaande een verzekering hebt afgesloten. Zodra u gaat samenwonen of kinderen krijgt, zult u de dekking hierop moeten aanpassen. En als uw kinderen uit huis gaan, moet u goed bekijken of het nodig is dat zij zelfstandig een verzekering afsluiten. Veel verzekeraars bieden nog dekking voor uitwonende, studerende kinderen.

Op dit moment heeft gelukkig meer dan 95% van alle Nederlanders een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren[2]. Dat betekent echter wel dat er nog steeds bijna negenhonderdduizend mensen zijn die niet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid.

Rechtsbijstand

Wanneer u zélf uw schade wenst te verhalen op een derde die u hiervoor verantwoordelijk houdt, is de aansprakelijke partij gehouden uw kosten van rechtsbijstand (naar redelijkheid) te betalen. Als het nog onduidelijk is of de ander aansprakelijk is, of de aansprakelijkheid wordt niet direct erkend, kan dat onzekerheid geven over de kosten van rechtsbijstand. Als u een laag inkomen heeft, bestaat er vaak recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dan kunt u tegen een vaste eigen bijdrage een advocaat inschakelen om advies te krijgen en u uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten kunt u deze inschakelen voor hulp bij de aansprakelijkstelling. U wordt dan in eerste instantie geholpen door een medeweker van uw verzekeraar. Zodra de aansprakelijkheid eenmaal vaststaat, kunt u alsnog kiezen voor een eigen advocaat. In dat geval geldt immers weer dat de aansprakelijke partij de advocaatkosten (naar redelijkheid) moet vergoeden. Als uw rechtsbijstandsverzekeraar naar de rechter wil stappen, heeft u ook het recht om uw eigen advocaat te kiezen (op kosten van uw verzekeraar). Voordeel van het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de proceskosten als u de procedure toch zou verliezen. Deze worden vrijwel altijd gedekt door uw rechtsbijstandsverzekering. Wél gelden er vaak, voor zowel de advocaatkosten als de proceskosten, maximumbedragen, die per verzekeraar verschillend kunnen zijn.

Middels deze blog wil Claves Advocaten meer bewustzijn creëren onder onze (toekomstige) cliënten die als slachtoffer of als veroorzaker te maken krijgen met letselschade. Zorg dat u goed op de hoogte bent van uw verzekeringssituatie om problemen op dit vlak te voorkomen!

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of dergelijke juridische kwesties betreffende letselschade? Neemt u dan gerust en vrijblijvend contact met ons kantoor op. Dit kan via ons telefoonnummer 071-529 29 99 of via onze mail info@clavesadvocaten.nl.

[1] https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/schade/letselschade

[2] https://www.consumentenbond.nl/aansprakelijkheidsverzekering/gebruikstips

Geen reactie's

Geef een reactie