Spoedwet helpt tijdelijke huurders

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft een nieuwe tijdelijke wet gerealiseerd. Deze spoedwet wet ziet op een eenmalige verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten van zelfstandige en onzelfstandige woonruimtes tijdens de coronacrisis. De wet is op 25 april ingegaan en geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april en 30 juni 2020. Er blijkt echter wel sprake van een aantal haken en ogen.

Onder een onzelfstandige woonruimte valt bijvoorbeeld een gehuurde kamer in een studentenhuis, waarbij de keuken en sanitair met huisgenoten gedeeld wordt die ook elk een eigen huurovereenkomst hebben. Een zelfstandige woonruimte is bijvoorbeeld een appartement of een huis. Huurders van appartementen en huizen met een huurcontract van maximaal 2 jaar en huurders van kamers met een huurcontract van maximaal 5 jaar kunnen gebruik maken van deze regeling.

Op dit moment kan een tijdelijk huurcontract niet voor een korte periode verlengd worden. Nu kan een verhuurder het contract alleen verlengen met een contract voor onbepaalde tijd. Het is voor verhuurders niet altijd mogelijk om voor onbepaalde tijd hun pand te verhuren. Dit kan er voor zorgen dat huurders geen contract voor onbepaalde tijd krijgen.

Tijdens de coronacrisis kan het voor huurders lastig zijn om een nieuwe woning te vinden wanneer hun huidige contract afloopt. Minister van Veldhoven zegt hierover het volgende: “In deze tijden is het voor huurders lastig om te zoeken naar een andere woonruimte. Zeker als mensen ook nog te maken hebben met bijvoorbeeld quarantaine, ziekte, ontslag of dubbele diensten in de zorg. Daar is deze spoedwet een oplossing voor.” Dankzij deze spoedwet kunnen huurders van wie het contract afloopt dus langer in het huis blijven. Het huurcontract kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie maanden, maar uiterlijk tot 1 september 2020. Wanneer de coronacrisis langer aanhoudt, is het mogelijk de spoedwet te verlengen meldt Rijksoverheid.

Er zijn wel een aantal punten waar op gelet moet worden bij deze verlenging. Zo moet een huurder binnen één week nadat verstrijking van de huur kenbaar is gemaakt door de verhuurder het verzoek tot verlenging ingediend worden. Dit is een korte periode, maar geeft beide partijen genoeg tijd om het verzoek tot verlenging aan de rechter voor te leggen.

Daarnaast zijn er een aantal weigeringsgronden die er voor zorgen dat de verlenging van het contract niet goedgekeurd wordt. Wanneer de verhuurder bijvoorbeeld voor 1 april al plannen had het pand te verkopen, te slopen of te renoveren mag de verlenging geweigerd worden. Ook wanneer de verhuurder zelf in het huis wil wonen mag hij het verzoek tot verlenging van de huurovereenkomst weigeren. Als derde weigeringsgrond mag de verhuurder de verlenging weigeren wanneer de huurder zich niet goed gedraagt.

Deze tijdelijke wet kan sommige huurders dus meer tijd geven om in het huis van de verhuurder te blijven. Deze eenmalige verlenging geeft meer duidelijkheid en is een aantrekkelijker oplossing dan een kostbare procedure. Door korte termijnen en de weigeringsgronden wordt deze verlening echter wel lastig gemaakt.

Wanneer u vragen heeft over deze of andere huurkwesties, kunt u ons bereiken op telefoonnummer 071-529 29 99. Daarnaast kunt u ons bereiken via het volgende mailadres: info@clavesadvocaten.nl

Geen reactie's

Geef een reactie