Colportage, hoe zit dat ook alweer?

Door Iris Wedema & Lara Kluts  

Colportage staat voor alle soorten verkoop die niet gebonden zijn aan een specifieke locatie. Het is een vorm waarbij kopers actief worden benaderd. Verkopers gaan bijvoorbeeld langs de deuren en proberen hun producten of diensten te verkopen.  

Verkoop buiten de verkoopruimte wordt ook wel colportage genoemd. De verkoper, ook wel colporteur genoemd, komt bijvoorbeeld bij u thuis langs om een product of dienst te verkopen. Er zijn verschillende vormen van colportage: verkoop aan de deur, straatverkoop, het sluiten van een overeenkomst bij een bezoek aan uw huis en een verkoop tijdens een verkoopdemonstratie. Wat niet valt onder verkoop buiten de verkoopruimte zijn aankopen bij een marktkraam en op beurzen. Dit komt doordat de ondernemer normaal ook de producten op deze manier verkoopt. 

Bedenktijd:
Wanneer u een koop aan de deur, op straat of tijdens een verkoopdemonstratie hebt gedaan, geldt een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Wanneer u spijt krijgt van uw aankoop, kunt u de aankoop binnen de wettelijke termijn zonder opgaaf van redenen ongedaan maken. Het kan lastig zijn om te bepalen of u recht heeft op de wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Toch is het van belang om te weten wanneer er sprake is van verkoop buiten de verkoopruimte. Als consument bent u namelijk extra beschermd. Wanneer heeft u wel recht op de wettelijke bedenktijd van veertien dagen en wanneer niet?
 

U heeft geen recht op de wettelijke bedenktijd van veertien dagen bij verkoop via colportage in de volgende gevallen: 

  • Producten die u voor onder de €50,- koopt; 
  • Producten die speciaal op maat worden gemaakt; 
  • Diensten zoals verhuur van vakantieaccommodatie, autoverhuur, of diensten voor vrijetijdsbesteding, waarvoor u een datum of periode afspreekt.  
  • Losse tijdschriften of kranten; 
  • Producten die beperkt houdbaar zijn; 
  • Producten die om hygiënische redenen niet geschikt zijn om terug te sturen; 
  • Cd’s en dvd’s waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
  • Koop van een digitaal product dat je via internet kan downloaden, waarbij je laat weten dat je het binnen 14 dagen wilt hebben én verklaart dat je afziet van je bedenktijd; 
  • Spoedreparaties; 
  • Een dienst die al binnen de bedenktermijn helemaal klaar is. Je moet wel uitdrukkelijk met de start binnen de bedenktijd hebben ingestemd én hebben verklaard dat je afziet van de bedenktijd. 

Intentie:
Daarnaast is de intentie van belang bij verkoop buiten de verkoopruimte. Er is alleen sprake van colportage als het initiatief bij de verkoper ligt. Alleen in dat geval heeft u recht op een wettelijke bedanktermijn van veertien dagen.
 

Informatieplicht:
Verder heeft de verkoper een informatieplicht waar hij zich aan moet houden. De verkoper dient informatie te geven over het product of dienst. De Informatie moet helder, begrijpelijk en leesbaar zijn voor de koper. Op het moment dat de verkoper zich niet houdt aan de informatieplicht kan de bedenktijd tot maximaal twaalf maanden worden verlengd.
 

Denkt u, wellicht mede door dit artikel, dat een koopovereenkomst op grond van colportage ontbonden kan worden en wil de verkoper hier niet in mee gaan? U kunt bij Claves Advocaten vrijblijvend terecht met vragen en voor advies. 

Geen reactie's

Geef een reactie