Een advocaat heeft tegenover zijn cliënt een zorgplicht. Dit is opgenomen in artikel 7:104 van het Burgerlijk Wetboek. Begin dit jaar is er een uitspraak gedaan door de Hoge Raad die ziet op de zorgplicht van advocaten. In dit arrest is bepaald dat een advocaat...