De Wet vaste huurcontracten, wat houdt dit in?

Door Najma Muhktar 

Op 1 januari 2024 is de Wet vaste huurcontracten in werking getreden. Deze nieuwe wet brengt belangrijke veranderingen in het Nederlandse huurrecht met als doel een betere bescherming te bieden aan huurders. Maar wat houdt deze bescherming in en wat zijn de consequenties voor u? Dat ontdekt u in deze blog!

Oude recht

Vóór 1 januari 2024 was de wet tijdelijke huurcontracten van kracht, waardoor het makkelijker werd om een woning tijdelijk te huren. Hoewel dit zorgde voor meer flexibiliteit, leidde het ook tot ongewenste bijwerkingen zoals stress en onzekerheid onder huurders. Met de Wet vaste huurcontracten worden stappen gezet om deze problemen aan te pakken.

Gevolgen voor de huurders

Tot 1 juli 2024 is het nog mogelijk om tijdelijke huurcontracten af te sluiten. Na deze datum is dat niet langer mogelijk, behalve voor specifieke categorieën huurders die;

  • tijdelijk werken of studeren in een andere stad dan waar ze oorspronkelijk wonen (hieronder vallen ook expats);
  • hun huidige woning moeten verlaten wegens dringende werkzaamheden of renovatie en tijdelijk elders moeten wonen;
  • uit de maatschappelijke opvang komen of in een moeilijke situatie zitten en snel een woning nodig hebben;
  • een tweede of laatste kans-huurovereenkomst aangaan met begeleiding van een instelling;
  • hun overleden ouder, grootouder of voogd een woning huurde en zij daar ook op dat moment woonden;
  • dichtbij hun kinderen willen blijven wonen na een relatiebreuk;
  • voormalig verslaafd zijn en tijdelijk begeleiding nodig hebben en een woning zoeken.

Naast het feit dat vaste huurcontracten nu de norm zijn, zijn er ook andere veranderingen, zoals het afschaffen van huurprijstoetsing na beëindiging van het huurcontract en uitbreiding van de opzeggingsgronden.

Afschaffing huurprijstoetsing na beëindiging

Elke huurder kan binnen zes maanden na het sluiten van de huurovereenkomst door de Huurcommissie laten toetsen of de overeengekomen huurprijs redelijk is. Indien dat niet het geval is wordt de huurprijs met terugwerkende kracht verlaagd en moet de verhuurder het bedrag dat teveel is ontvangen terugbetalen.

Omdat huurders met een tijdelijk contract het meestal niet aandurfden om tijdens de looptijd van de huurovereenkomst zulke stappen te zetten was er ook een mogelijkheid om tot zes maanden ná het eindigen van het tijdelijke huurcontract deze toetsing te laten plaatsvinden. Met de nieuwe wet is deze mogelijkheid verdwenen Het tijdelijke huurcontract is immers een uitzondering geworden. 

Uitbreiding opzeggingsgronden

Aangezien tijdelijke huurcontracten minder flexibel zijn geworden, zijn er extra opzeggingsgronden gecreëerd. Bijvoorbeeld, als iemand bij zijn partner gaat wonen om te kijken of dat bevalt, dan kan diegene ervoor kiezen om zijn eigen huis aan iemand anders te verhuren. Als het samenwonen goed gaat en de persoon besluit om definitief bij zijn partner in te trekken, dan mag hij de huurovereenkomst opzeggen zodat de woning in onverhuurde staat verkocht kan worden. De rechter zal beoordelen of dit gerechtvaardigd is. Ook kan de verhuurder opzeggen wegens dringend “eigen” gebruik, om deze aan een bloedverwant in de eerste graad (ouder of kind) te verhuren, maar ook hier moet de rechter de belangen afwegen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met ons kantoor. Dit kan via ons telefoonnummer 071-529 29 99 of via onze e-mail info@clavesadvocaten.nl

Geen reactie's

Geef een reactie