Wet opkoopbescherming: gaat het de huizenmarkt helpen?

Door Sophie Apeldoorn.

De woningnood is op dit moment hoger dan ooit. Voor starters is het enorm moeilijk om aan een betaalbare koopwoning te komen. De rijksoverheid heeft een nieuwe wet opgesteld, die per 1 januari 2022 in werking is getreden. Deze nieuwe wet, de Wet Opkoopbescherming en Verruiming Mogelijkheden Tijdelijke Verhuur, zorgt ervoor dat gemeenten maatregelen kunnen treffen om starters betere kansen te bieden op de woningmarkt, waaronder een zelfbewoningsplicht, een anti-speculatiebeding en opkoopbescherming. Maar wat houdt dit allemaal in en op welke manier gaat de gemeente dit toepassen?

Zelfbewoningsplicht
De zelfbewoningsplicht is een maatregel die de gemeente kan instellen om koopwoningen beschikbaar te houden voor starters. In grote lijnen houdt deze maatregel in dat je als koper van een woning verplicht bent daadwerkelijk zelf in de woning te gaan wonen. Deze plicht is van tijdelijke duur en na een zekere tijd mag de woning verhuurd/verkocht worden.

Anti-speculatiebeding
Het anti-speculatiebeding is een beding dat kan worden opgenomen door de gemeente in het leveringscontract. Dit beding kan het verplicht stellen dat de koper binnen een bepaalde periode de woning niet in de verkoop mag zetten, zonder toestemming van de gemeente. Deze periode kan variëren van één jaar tot wel vijf jaar. Dit beding lijkt op de zelfbewoningsplicht en moet ervoor zorgen dat investeerders het huis niet zullen kopen om direct daarna voor een hogere prijs door te verkopen. Aan schending van het beding zit een boete gekoppeld.

Opkoopbescherming
Het laatste onderdeel van de nieuwe wet is de opkoopbescherming. Deze bescherming houdt in dat gemeenten kunnen bepalen dat bij woningen die in het goedkope en middeldure segment vallen, het niet mogelijk is de woning te verhuren zonder daarbij een vergunning verstrekt te hebben gekregen. Gemeenten kunnen een strenge toets hanteren voor de vergunningverlening en daarmee de verhuur van koopwoningen tegen gaan.

Hoe zal het eruit gaan zien?
De wet opkoopbescherming zal van toepassing zijn op bestaande koopwoningen. Deze bescherming bestond al voor nieuwbouwhuizen. Nu is het de vraag hoe de gemeenten invulling zullen gaan geven aan deze nieuwe wet en hoe er zal worden gehandhaafd.

De gemeente van Amsterdam heeft al laten weten dat zij de zelfbewoningsplicht zullen gaan inzetten bij alle koopwoningen met een WOZwaarde tot 512.000 euro en de gemeente Den Haag heeft begin december laten weten dat zij vanaf maart 2022 een opkoopbescherming hanteren voor alle woningen met een WOZ-waarde tot en met € 355.000,-. Om onduidelijke redenen stelt de gemeente Leiden  zich terughoudend op. Concrete maatregelen zoals een verbod of beschermingsbeding zijn (helaas) nog niet bekend.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons kantoor op. Dit kan via ons telefoonnummer 071-529 29 99 of via onze mail info@clavesadvocaten.nl.

Geen reactie's

Geef een reactie